Category Archives: JLPT N3

Tổng hợp ngữ pháp N3

📣📣 Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu ngữ pháp N3 chúng ta cần nhớ nhé! 😍😍 ☘☘☘ 1 ~たばかり Vừa mới làm2 ~ようになる Trở nên, cố gắng làm3 ~ことになる Được quyết định, được sắp xếp là, trở nên4 とても~ない Không thể nào mà5 ~らしい Có vẻ là, dường như là6 ~て初めて Có ~ mới7 ~ないで Xin đừng […]